Demonstrasjon av Norsk temasøk

Norsk temasøk fra Nynodata er et synonym- og parallellsøk for bokmål og nynorsk.

Problemet...

De fleste søkemotorer virker slik at de må finne det nøyaktige søkeordet i et dokument for å ta det med i resultatet. Formålet med Norsk temasøk er å kunne finne tekster som dekker samme tema som søkeordet, selv om ordet ikke er brukt i teksten.

...løsningen!

Kort fortalt løser vi problemet ved å ta søkeuttrykket du taster inn og utvide det med aktuelle tilleggsord, slik som synonymer eller oversetting. Systemet tar også hensyn til endinger.

Du kan bruke temasøket på ditt eget nettsted. Det er kompatibelt med de fleste typer søkemotorer.

Norsk temasøk kan implementeres på tre ulike måter, enten assosiasjonssøk, direktesøk eller kombinasjonssøk.

Mer informasjon

Kontakt Nynodata for å teste ut temasøket på ditt nettsted.
Mer informasjon om temasøket kan du finne på vår hovedside.